เริ่มแล้ว งานวันเกษตรภาคอีสาน 2562 ยกระดับเกษตรยุคใหม่สู่เกษตร 4.0 เกษตรก้าวหน้าก้าวไกล หวังเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเกษตรกรให้เข้มแข็ง

เริ่มแล้ว งานวันเกษตรภาคอีสาน 2562 ยกระดับเกษตรยุคใหม่สู่เกษตร 4.0 เกษตรก้าวหน้าก้าวไกล หวังเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเกษตรกรให้เข้มแข็ง เช้าวันนี้ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ครั้งที่ 29 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่บริเวณอุทยานเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25 ม.ค.-3 ก.พ.2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่างๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลว่าด้วย “การตลาดนำการผลิต” เรื่องการเกษตรสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งจะเชื่อมโยงในส่วนของการเกษตรแปลงใหญ่ มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน แผนผลิตข้าวครบวงจร ภายในงานมีนิทรรศการด้านวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง การประกวดผลงานและจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร การออกร้านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การแข่งขันตอบปัญหาการเกษตร เป็นต้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น