รมช เกษตร มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดขอนแก่น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง แก่ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 12 ล้านบาท นายลักษณ์ วจณนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบป้ายเงินช่วยเหลือตามโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง แก่ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดขอนแก่น ภายในงานวันเกษตรภาคอีสาน ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่ ครม. มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 จำนวน 1,800 บาท ต่อไร่ จังหวัดขอนแก่นมีเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 5,596 ราย เนื้อที่ 56,825 ไร่ ปัจจุบันมีการตรวจสอบสิทธิ์และใบรับรองสิทธิ์เกษตรกรชาวสวนยางแล้ว 731 ราย เนื้อที่ 7,075 ไร่ ใน 5 อำเภอของจังหวัด ได้แก่ อ.กระนวน อ.ซำสูง อ.อุบลรัตน์ อ.น้ำพอง อ.เขาสวนกวาง และ อ.เมืองขอนแก่น และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สั่งจ่ายเงินแล้ว 12,728,394 บาทเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น