เอกอัครราชทูตสวีเดน ขอจัดตั้งกงศุลสวีเดน ที่ขอนแก่น

   วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น   นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับนายสตัสฟาน แฮร์สเตริม  เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย และ นาย ทฮาโมนา แมคเพอร์สัน เอกอัครราชทูตนิวส์ซีแลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อศึกษาภูมิประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี การศึกษา เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆของจังหวัดขอนแก่นในฐานะเมืองหลักด้านการท่องเที่ยวและเป็นเมือง Smart City เป็นเมืองที่มีศักยภาพของการลงทุนที่สูงในภูมิภาคและมีโครงการลงทุนใหญ่ๆเข้ามา   รวมทั้งแนวคิดการจัดตั้งสถานกงสุลสวีเดนที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งชาวสวีเดนเข้ามาอาศัยที่จังหวัดขอนแก่นจำนวนมาก โดยทางสถานทูตสวีเดนได้เสนอเรื่องไปที่กระทรวงต่างประเทศของไทยแล้วรอการอนุมัติให้ตั้งกงศุล และทางสวีเดนก็จะดำเนินการทันที  รวมทั้งทางเอกอัครราชทูตทั้งสองประเทศได้แสดงความยินดีที่ประเทศไทยจะได้เข้าสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยด้วยและเน้นย้ำความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศกับประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและความเสมอภาคกัน
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น