กกต.ขอนแก่น เชิญหน่วยงานสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียง

กกต.ขอนแก่น เชิญผู้บริหารหน่วยงานสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียง วันนี้ (29 ม.ค.62) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น นายอภินันท์จันทร์อุประ ผู้อำนวยการ กกต.จ.ขอนแก่น ได้เชิญผู้บริหารหน่วยงานสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดขอนแก่น เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ กกต.ขอนแก่น ได้แจ้งที่ประชุมถึงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 รวมถึงขั้นตอนการจัดทำแบบแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งการจัดสรรเวลาออกอากาศการจัดทำวัสดุเผยแพร่สำหรับการออกอากาศการกำหนดส่งวัสดุเผยแพร่สำหรับการออกอากาศและกำหนดตารางในในเวลาออกอากาศของแต่ละสถานี ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นมีสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักจำนวน 8 สถานี ที่จะต้องจัดสรรเวลาเพื่อให้ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส. มาหาเสียงแนะนำตัวทางสื่อวิทยุที่ทางกกตจัดให้ ทั้งนี้ทาง กกต.ขอนแก่น กำหนดเป้าหมายให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้เกิน 80%เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น