งานเรารักขอนแก่น

มื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งนี้ 1 ปี 2562 ซึ่งครั้งนี้มีหน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพ มีนายสมศักดิ์ จังตระกูลงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจัดงาน ในงาน มี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารืองานงานอย่างไม่เป็นทางการ เป็นแบบสภากาแฟ ร่วมงานกว่า 200 คน ในงานมีการซุ้มอาหารบริการ ให้ผู้มาร่วมงานเลือกรับประทานอย่างหลากหลาย
นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และทุกภาคส่วนงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร จิตอาสา ที่ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องคนไทย ทั่วประเทศที่มาร่วมงาน พระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และหลวงพ่อคูณ เป็นไปอย่างเรียบร้อยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น