งานเรารักขอนแก่น

มื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งนี้ 1 ปี 2562 ซึ่งครั้งนี้มีหน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพ มีนายสมศักดิ์ จังตระกูลงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจัดงาน ในงาน มี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารืองานงานอย่างไม่เป็นทางการ เป็นแบบสภากาแฟ ร่วมงานกว่า 200 คน ในงานมีการซุ้มอาหารบริการ ให้ผู้มาร่วมงานเลือกรับประทานอย่างหลากหลาย
นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และทุกภาคส่วนงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร จิตอาสา ที่ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องคนไทย ทั่วประเทศที่มาร่วมงาน พระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และหลวงพ่อคูณ เป็นไปอย่างเรียบร้อย


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น