กกต.ขอนแก่น พร้อมเปิดรับสมัคร ส.ส. 4-8 กุมภาพันธ์นี้ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ย้ำเตรียมเอกสารให้พร้อม

กกต.ขอนแก่น พร้อมเปิดรับสมัคร ส.ส. 4-8 กุมภาพันธ์นี้ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ย้ำเตรียมเอกสารให้พร้อม นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ กกต. ขอนแก่นมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งแล้ว 100% เหลือเพียงการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติตามเวลาที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น จังหวัดขอนแก่นมีเขตเลือกตั้ง 10 เขต มี กกต.เขต เขตละ 4 คน ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายปกครอง ตำรวจ และข้าราชการในพื้นที่ รวมทั้งคณะอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง ก็มีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ขณะนี้มีการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน และได้กำชับให้ทุกฝ่ายเอาใจใส่การจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ นายอภินันท์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ กกต.จังหวัดขอนแก่นอยู่ระหว่างการเตรียมรับสมัคร ส.ส และการรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า และการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต สำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเขตเลือกตั้ง ต้องนำหลักฐานไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอได้ทุกแห่งก่อนเลือกตั้ง 1 สัปดาห์ ส่วนการรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.เขต กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.00 น. ทั้งนี้ กกต.ขอนแก่น คาดการณ์ว่าแต่ละเขตจะมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ต่ำกว่าเขตละ 20 คน โดยใช้สถานที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่รับสมัครทั้ง 10 เขตเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและมีเอกภาพ ซึ่งคาดว่าในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัครจะมีผู้สนใจมาสมัครมากที่สุด โดย กกต.ขอย้ำให้ผู้สมัครเตรียมเอกสารต่างๆ มาให้พร้อม อาทิเช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ เอกสารการรับรองจากพรรคการเมือง ใบรับรองการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง 3 ปี รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด และค่าธรรมเนียมการสมัคร ฯลฯ ซึ่งในกระบวนการรับสมัคร จะมีสักขีพยานมาร่วมสังเกตุการณ์เพื่อให้เกิดความบริสุทธ์ยุติธรรมในทุกขั้นตอนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น