รฟท จัด Public Hearing โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟ ขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ งานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนารอบสถานีรถไฟขอนแก่น และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงถนนจิระ – ขอนแก่นและโครงการรถไฟทางคู่ขอนแก่นถึงหนองคาย รวมทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมวีวิช ขอนแก่น โดยมี นายพิชัย  วัฒนศรีมงคล  วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางหลวงเขตขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูกิจการการรถไฟเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรชั้นนำโดยสถานีรถไฟขอนแก่นอยู่ในพื้นที่ย่านชุมชนเมืองจึงต้องมีการพัฒนาพื้นที่รอบๆเพื่อความเหมาะสมรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทยโดยช่วงแรกก็จะมีการพัฒนาในย่านบ้านพักอาคารที่พักพนักงาน อาคารที่ทำการสนามกอล์ฟของการรถไฟซึ่งปัจจุบันมีเนื้อที่ 100 ไร่ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นต่อการพัฒนาในเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยวจึงได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่อยู่รอบๆสถานีรถไฟขอนแก่นเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายจึงได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น