คมนาคม ชูภาคอีสาน เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงโครงข่ายในภูมิภาค

24 เมย 2560 – โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาและนิทรรศการสร้างสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนงาน  โครงการ  ผลการดำเนินงานของกระทรวงฯและยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ภายใต้ชื่อ “Thailand  Transport  2017 Better Connect,Better Life “ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น  ใน โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล มี    นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯผู้แทนประเทศต่างๆ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานฯ จำนวน 400 คน

ในงานมีการ การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “E-san : The Northeast : ภาคอีสาน เตรียมรับอนาคต” โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำเสนอในประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี   แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง     ผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม รวมทั้งโครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2560 (Action Plan) ในพื้นที่ภาคอีสาน ประกอบด้วยการสร้างศูนย์การขนส่งสินค้านครพนม    สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค ในจังหวัดชายแดน จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย มุกดาหาร และจังหวัดหลัก จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา          โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางหลัก โครงการมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน – นครราชสีมา      โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี ช่วงขอนแก่น – หนองคาย และช่วงบ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ- นครราชสีมา-หนองคาย (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา)และโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานสกลนคร

แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2560 (Action Plan) ในพื้นที่ภาคอีสาน ประกอบด้วยการสร้างศูนย์การขนส่งสินค้านครพนม    สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค ในจังหวัดชายแดน จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย มุกดาหาร และจังหวัดหลัก จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา         โครงการมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน – นครราชสีมา      โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น  ชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี ช่วงขอนแก่น – หนองคาย และช่วงบ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ- นครราชสีมา-หนองคาย (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา)และโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานสกลนคร   ชมคลิปข่าวเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น