5-7 กพ 62 ขอนแก่น จัดงานมหกรรมอาหารนานาชาติ เทศกาลตรุษจีน

 วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมืองขอนแก่น        นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมอาหารนานาชาติ เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น” โ และมี นายเลี่ยว จวิ้นยหวิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ,นางบุ่ย ถิ แทง รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น  ,นายคำไพ พันทองดี รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น ,นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย นายกสมาคมปึงเถ่ากง-ม่าขอนแก่น ,นายทีปกร ลีศิริกุล ตัวแทน 24 องค์กรจีนในจังหวัดขอนแก่น และ นางภาวนา ประจิตต์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน  ชุมชน และพี่น้องสื่อมวลชน ตลอดจนผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น  ร่วมรับฟังข้อมูลในการจัดงาน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานมหกรรมอาหารนานาชาติ เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น      เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น และ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนในจังหวัดขอนแก่น  กำหนดจัดงาน “มหกรรมอาหารนานาชาติ เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น”ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562  ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสร้างความรักความสามัคคีของคนในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม   การออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชาติที่อร่อยรสเลิศ มีชื่อเสียง และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเชื้อชาติ  กว่า 30 บูธ ในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น ,สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ,สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น ,ชาวไทยเชื้อสายต่างๆในขอนแก่น , 24 องค์กรจีนในจังหวัดขอนแก่น  ,เทศบาลนครขอนแก่น ,องค์กรอิสลามขอนแก่น ,โรงแรม ,ร้านอาหารร้านค้าต่างๆ เป็นต้น     .การจำหน่ายสินค้า OTOP และ สินค้าธงฟ้า ในวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น  และ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
        การแสดงจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สมาคมกีฬาเชิดสิงโตมังกรลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น  ,สมาคมดนตรีจีนขอนแก่น ,โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยขอนแก่น ,โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น   เป็นต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 6 , 7 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 19.00 น. จะเป็นการแสดงมังกรทองประดับไฟ พร้อมชมพลุอันสวยงาม      .การประดับตกแต่งสถานที่ให้มีบรรยากาศที่สวยงาม  เป็นความร่วมมือของเทศบาลนครขอนแก่น  , สมาคมปึงเถ่ากง-ม่าขอนแก่น  และ  24  องค์กรจีนในจังหวัดขอนแก่น 
5.การประชาสัมพันธ์ เป็นความร่วมมือของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น, สมาคมปึงเถ่ากง-ม่าขอนแก่น ตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนในจังหวัดขอนแก่น นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานอีกมากมายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ,สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ,วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น
โดยจะมีพิธีเปิดงาน “มหกรรมอาหารนานาชาติ เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น” ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น