ขอนแก่นนำเทคโนโลยี 4.0 เร่งลดระดับฝุ่นควันในการไหว้เจ้าเทศกาลตรุษจีน

ขอนแก่นนำเทคโนโลยี 4.0 เร่งลดระดับฝุ่นควันในการไหว้เจ้าเทศกาลตรุษจีน วันที่ 3 ก.พ 2562 เวลา 17:00 น. นายมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่พร้อมหุ่นยนต์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล LUF60 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น ดำเนินการพ่นระอองน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละอองจากการเผากระดาษเงินกระดาษทอง และการไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวไทยเชื้อสายจีนปฏิบัติกันมาทุกปี แม้จังหวัดขอนแก่นฝุ่นละอองจะอยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่มีผลกระทบกับสังคมและประชาชน แต่เพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสนองต่อตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัตร่วมกันจังหวัดขอนแก่นจึงนำเครื่องจักรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่และเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน เพื่อลดระดับควันฝุ่นละอองที่เกิดจากการไหว้เจ้าโดยได้ดำเนินการในพื้นที่ที่อาจเกิดความเสี่ยงจำนวน 2 จุดดังนี้จุดที่ 1.บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จุดที่ 2.ศาลเจ้าพ่อปึ่งเถ่ากงม่า ริมบึงแก่นนคร ซึ่งผลจากการดำเนินการพบว่าบริเวณดังกล่าวมีหมอกควันลดลงอย่างเห็นได้ชัดและสิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าวปลอดภัยกับชุมชนและประชาชนที่สัญจรไปมาด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น