บรรยากาศวันแรกของเปิดรับสมัคร ส.ส.เขต ที่ขอนแก่นคึกคักแต่เช้า มีว่าที่ผู้สมัครฯ พร้อมกองเชียร์ทยอยมาถึงสถานที่รับสมัครก่อนเวลา 8.30 น

บรรยากาศวันแรกของเปิดรับสมัคร ส.ส.เขต ที่ขอนแก่นคึกคักแต่เช้า มีว่าที่ผู้สมัครฯ พร้อมกองเชียร์ทยอยมาถึงสถานที่รับสมัครก่อนเวลา 8.30 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สถานที่ที่กรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น กำหนดให้เป็นสถานที่รับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ในระหว่างวันที่ 4-8 ก.พ.2562 เวลา 08.30 น.-16.30 น.คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า มีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จากพรรคการเมืองต่างๆ เดินทางมาพร้อมกองเชียร์และได้เข้าลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 น. นายอภินันท์ จันอุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น ได้ชี้แจงกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆเพื่อให้ผู้สมัครได้เข้าใจและรับทราบถึงลำดับขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะการห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ของการรับสมัครโดยเด็ดขาด โดยให้ผู้สมัครทุกคนหลังจากที่ได้มีการายงานตัวและลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่แล้ว ให้อยู่ในจุดพักรอบริเวณด้านหน้า เพื่อรอให้ถึงเวลา 08.30 น.จึงจะเปิดประตูให้ผู้สมัครที่ทำการลงทะเบียนไว้แล้วนั้นเข้ายื่นเอกสารและดำเนินการตามขั้นตอนของการรับสมัคร โดยให้ผู้สนับสนุนและผู้สังเกตุการณ์อยู่บริเวณด้านนอกห้องประชุม ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายสืบสวนสอบสวนของ กกต. เพื่อให้การดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆตามที่ กกต.กำหนดไว้นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น