ขอนแก่น คุมเข้มป้องกันอาชญากรรมเข้มช่วงเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05.00 น.    ณ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น     นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สามฝ่ายที่ร่วมบูรณาการกันในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยมีกำลังทั้งจากปกครอง ทหาร มทบ.23 ตำรวจจังหวัด ชุดปฏิบัติการพิเศษ ตชด. ปปส.ภาค 4 จำนวนกว่า 120 คน ออกตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายกว่าสิบจุดที่เป็นเครือข่ายขายยาเสพติดออนไลน์ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวโยงกับกลุ่มมันทุกเม็ดและเทพโซโล เป็นปฏิบัติการคืนความสุขให้สังคมเมืองขอนแก่นและยังเป็นการป้องปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยซึ่งเทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลที่มีการจับจ่ายใช้เงินจำนวนมากเพื่อให้เกิดความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นจึงจัดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานเพื่อให้เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นอย่างมีความสุขและป้องกันการนำยาเสพติดเครือข่ายต่างๆเข้ามาในพื้นจังหวัดขอนแก่นด้วย


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น