ขอนแก่น เปิดปฎิบัติการ “ปราบฝุ่น” ทำความสะอาดทั้งเมือง ด้วยการพ่นละอองน้ำและชำระล้างสิ่งปฎิกูล หลังสถานการณ์ในพื้นที่เข้าสู่ภาวะเฝ้าระวัง

5 กพ 2562 ที่วงเวียนสถานีรถไฟขอนแก่น สถานที่ก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ทหาร, เจ้าหน้าที่ ปภ.เขต 6 และเทศบาลนครขอนแก่น จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำการกวาดล้างถนนเพื่อควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างสถานีรถไฟ และควันจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่แล่นผ่านไปมาไม่ให้ฟุ้งกระจาย ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้จังหวัดจะเริ่มปฎิบัติการในภาพรวมทั้งจังหวัดในการชำระล้างฝุ่นละอองในอากาศ โดยเริ่มจากพื้นที่มีการก่อสร้างบนที่สูง โดยเฉพาะโครงการรถไฟทางคู่ รวมไปถึงอาคารต่างๆ ที่นอกจากการชำระล้างด้วยน้ำแล้ว ยังคงเน้นย้ำไปยังผู้ประกอบการในการติดตั้งเครื่องป้องกันฝุ่น หรือที่เรียกว่าการติดตั้งแผ่นแสลมโดยรอบพื้นที่ของการก่อสร้าง ขณะเดียวกันในพื้นที่อำเภอต่างๆ ก็ขอความร่วมมือในการงดจุดไฟเผาป่าอย่างเด็ดขาดอีกด้วย ขณะเดียวกันยังคงระดมรถน้ำจากหน่วยงานต่างๆทำการพ่นละอองน้ำและชำระล้างถนนไปในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพราะขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองภาพรวมของ จ.ขอนแก่น อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังที่ 2.57 แต่เพื่อเป็นการรับมือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวขอนแก่น ทุกหน่วยงานจึงต้องออกมาตรการรับมือในด้านต่างๆให้ครบถ้วน


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น