มข.ส่งมอบหน้าที่อธิการบดีคนที่ 11

“มข.”ส่งมอบหน้าที่อธิการบดีคนที่ 11
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 5 ก.พ. ที่ห้องประชุมสิริคุณากร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น( มข.)ดร.ณรงค์ชัย อัครเสรณี นายกสภา มข.เป็นประธานในพิธีส่งมอบงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วาระ พ.ศ.2562-2566) จาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย ขอนแก่นคนที่ 10 ให้แก่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข.โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุลผวจ.ขอนแก่น,พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.23 รวมทั้งกรรมการสภา มข. คณบดีทุกคณะ ผอ.กอง รวมไปถึงคณาจารย์ ตลอดจนพนักงาน ของ มข. และคณะผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน
จากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข.ก้าวขึ้นเป็นอธิการบดีคนที่ 11 วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2562-2566 พร้อมทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อนำพามหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวผ่านพ้นวิกฤติและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้เสนอชื่อ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข. เพื่อดำเนินการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
รศ.นพ.ชาญชัย รักษาการอธิการบดี มข. กล่าวว่าจากนี้ต่อไป การบริหารงาน มข.จะเป็นโจทย์ที่ท้าทายในการบริหารงานเป็นอย่างมาก จึงขอทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำสูงสุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ จะถูกนำมาใช้ในการบริหารงานในทุกด้านอย่างเต็มที่และดีที่สุด โดยความขอร่วมมือที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายและขอคำแนะนำจากอดีตคณะผู้บริหารทุกยุคทุกสมัย เพื่อเก็บมาเป็นแนวทางในการบริหารต่อไปในอนาคต
รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวอีกว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยทั่วโลกต่างพบกับปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสังคม ดังนั้นในช่วงเวลา 4 ปีต่อจากนี้ไป ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายในการทำงานเพื่อแก้ปัญหา เอาชนะอุปสรรคต่างๆ จึงขอให้คำมั่นว่าจะทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อนำพามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ความเจริญ ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไปในอนาคต
.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น