มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยส่งเสริมเยาวชนต้นแบบมอบทุนการศึกษาทั่วไทย

มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยส่งเสริมเยาวชนต้นแบบมอบทุนการศึกษาทั่วไทย
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษา โดยมี นายสุนทร อรุณานนท์ชัยประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษา ที่มีความประพฤติดีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปีนี้ มูลนิธิมอบทุนทั้งหมด ทั่วประเทศ จำนวน 211 ทุน เป็นเงิน 3,165,000 บาท สำหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบจำนวน 54 ทุนทุนละ 15,000 บาทให้แก่นิสิตนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราภัฎ ที่เทสโก้โลตัสสาขาขอนแก่น 1 โดยการมอบทุนในปีนี้เป็นปีที่ 17 ที่มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยมอบ ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยกล่าวว่า ทางเทสโก้ เป็นห้างสรรพสินค้าเพื่อคนไทย ตั้งอยู่ในทุกท้องที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือแก่นิสิตนักศึกษาทางเทสโก้จึงมีนโยบายที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ที่ท้องที่ ที่ห้างเทสโก้ เปิดบริการ โดยเทสโก มอบทุนไปแล้ว ทุกภาค และภาคอีสาน เป็นภาคสุดท้าย การที่ห้างเทสโก อาศัยอยู่ในชุมชนซึ่ง ห้าง ทำธุรกิจ กับชุมชนนั้นถ้าคนในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ห้างสรรพสินค้าก็อยู่ได้ เพื่อเป็นการตอบแทน และพึ่งพาซึ่งกันและกันเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น