ขอนแก่น จัดอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

6 กพ 2562 สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และขอนแก่น Hall เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น เป็นประธาน อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจืตอาสา เข้าร่วม กิจกรรม ฝึกอบรม โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 2 / 61 รุ่น เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์
ในการอบรมประกอบด้วย กำเนิดกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ และหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น