สธ ขอนแก่น เตือนประชาชนป้องกันละอองฝุ่น

สธ ขอนแก่น แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นให้ดูแลสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ ฝุ่นละออง PM2.5 ถือเป็นมลพิษต่อสุขภาพของมนุษย์ตามที่องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญและออกมาแจ้งเตือนให้ทราบ
นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.ในเมือง, อ.เมือง, ขอนแก่น ของกรมควบคุมมลพิษ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 99 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดย PM 2.5 เป็นหนึ่งในฝุ่นหลายๆ ชนิดที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนเรา ด้วยฝุ่นดังกล่าวมีขนาดที่เล็กจิ๋วจึงสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ถุงลมในปอดและกระแสเลือดโดยตรง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรัง มลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยร่วมที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เนื่องจากมีส่วนประกอบของสารเคมีหลายชนิด ทั้งที่เป็นสารระคายเคืองไปจนถึงสารก่อมะเร็งจึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็งปอด ฯลฯ
นายแพทย์สมชายโชติกล่าวต่อไปว่า ประชาชนในพื้นที่ควรงดทำกิจกรรมนอกบ้าน หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง หรือเลี่ยงการทำงานหนักที่ต้องออกแรงมาก เพราะจะส่งผลให้ร่างกายได้รับปริมาณฝุ่นละอองเข้าไปมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตาอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ หรือถ้าต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง หรือใช้ผ้าชุบน้ำให้ชุ่มแล้วปิดจมูกเพื่อป้องกันการหายใจฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย ควรสังเกตคนใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติให้ไปปรึกษาแพทย์หรือไปที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงควรปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ฝุ่นละอองเข้ามาในที่พักอาศัย ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดบ้านแทนการกวาดบ้าน สำหรับบ้านที่มีระบบปรับอากาศหรือระบบกรองอากาศควรเปลี่ยนหรือหมั่นล้างระบบกรองอากาศเป็นประจำเพื่อป้องกันการสูดฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย และนอกจากการดูแลป้องกันสุขภาพตนเองเมื่อเกิดปัญหาหมอกควันแล้วควรช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อม ไม่เผาขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ หญ้าทุกชนิด หรือสิ่งใดที่ทำให้เกิดควันไฟหรือหมอกควันมากขึ้น และควรดับเครื่องยนต์ของยานพาหนะทุกชนิด เมื่อจอดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อีกทางด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น