ขอนแก่นเปิดปฎิบัติการปราบฝุ่นทั้งจังหวัด

ขอนแก่นเปิดปฎิบัติการปราบฝุ่นทั้งจังหวัด ส่งหน่วยเคลื่อนที่ออกพ่นละอองน้ำเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ซึ่งขณะนี้สูงเกินค่ามาตรฐานและส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนแล้ว วรวิทย์ สิทธิกรณ์ ทีมข่าว อสมท ขอนแก่น MCOT News Network โทร 089-7119961 วันนี้ตลอดทั้งวัน จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำตามแผนปฎิบัติการปราบฝุ่น ต่อเนื่องเข้าสู่วันที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์มลพิษทางอากาศ ที่ขอนแก่นพบค่า PM 2.5 ช่วงเช้าอยู่ที่ 102 ไมโครกรัม สูงกว่าค่ามาตรฐานกำหนด โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกทำการพ่นละอองน้ำเพื่อสลายและควบคุมฝุ่นละอองในพื้นที่ทั้ง 26 อำเภอ อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายทั่วทั้งเขต จ.ขอนแก่นในขณะนี้ นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การควบคุมและเร่งคลี่คลายสถานการณ์ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นภาพรวมทั้งจังหวัด ขณะนี้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการร่วมกันอย่างเต็มที่ ทั้งการระดมฉีดละอองน้ำด้วยรถฉีดน้ำบันไดสูง และการฉีดพ่นจากพื้นที่ความสูงของตึกต่างๆเพื่อให้ละอองฝุ่นนั้นตกลงพื้น โดยวันนี้เข้าสู่วันที่ 3 ของการดำเนินการ ขณะที่การวัดระดับค่ามลพิษทางอากาศ ในกลุ่มฝุ่นขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่ขอนแก่น จะอยู่ที่ระดับ 102 ไมโครกรัม ที่อยู่ในขั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจในสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้มีการประสานการทำงานร่วมระหว่างตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยังคงขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนในการห้ามเผาหญ้า,เผาอ้อย ,เผาสิ่งปฎิกูลต่างๆในระยะนี้ แม้ว่าจะอยู่พื้นที่ชุมชน หรือหมู่บ้านใดก็ตามเพราะละอองฝุ่นและเศษฝุ่นจะปลิวมาตามแรงลมจนส่งผลต่อสุขภาพของทุกคน


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น