ขอนแก่น จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562

9 กพ 2562 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นที่ 1 อำเภอเมืองขอนแก่น  โดยมี ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา  การรับฟังสาร ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และโอวาท และ มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้แก่ผู้บังคับบัญชา  และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน การ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน   กิจกรรมการวิ่งสวนสนาม แสดงกายบริหารประกอบอาวุธ
   ทั้งนี้กองอาสารักษาดินแดนได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 จึงได้กำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน สำหรับปีนี้ถือว่าครบรอบปีที่ 65 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น ในอดีตที่ผ่านมาได้ประกอบวีรกรรมต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ อาทิเช่น วีรกรรม บ้านดงมูล อำเภอกระนวน วีรกรรมการต่อสู้ อำเภอสีชมพู อำเภอเขาสวนกวาง และหลายอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น ได้ปรับบทบาทภารกิจสอดคล้องกับสถานการณ์โดย ร่วมมือพัฒนาท้องถิ่น ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พิทักษ์รักษาทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รักษาความปลอดภัยชีวิต และทรัพย์สิน ประชาชน ป้องกัน และปราบปรามการแพร่ระบาด ยาเสพติด และจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของรัฐบาล และในปีนี้กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น  ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2561 และอำเภอสีชมพูได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนมาตรฐาน   ซึ่งรับมอบรางวัลจากผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพมหานครเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น