ททท ขอนแก่น ดึงชาวญี่ปุ่นเที่ยวขอนแก่นและกาฬสินธุ์

9 กพ 2562 ที่ รร พูลแมน จังหวัด ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ให้การต้อนรับ บริษัทนำเที่ยว และสื่อมวบชนจากประเทศญี่ปุ่น จากกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม TAT Japan MECA FAM Trip นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนญี่ปุ่นเดินทางมาสำรวจศักยภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ หวังผลักดันการท่องเที่ยวของ 2 พื้นที่ให้เข้าสู่กระบวนการขายของตลาดญี่ปุ่น  นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานขอนแก่น ได้เปิดเผยว่าตลาด นักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตในด้านจำนวนและรายได้อย่างต่อเนื่อง จากสถิติท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการปีล่าสุดปี 2560 นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีจำนวนผู้เดินทางมาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นมากเป็นลำดับที่สอง รองจากชาวฝรั่งเศส จังหวัดขอนแก่นจึงถือเป็นเมืองหลักการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นและกระจายการเดินทางไปสู่พื้นที่จังหวัดเมืองรองใกล้เคียง ได้ ในขณะเดียวกัน จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์ทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยเฉพาะด้านศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชุมชน และเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยไดโนเสาร์ ซึ่งล้วนเป็นสินค้าการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น และมีศักยภาพในการเข้าสู่กระบวนการขาย จะการเล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ ททท. มีสำนักงานในประเทศญี่ปุ่น 3 สำนักงานได้แก่โตเกียว โอซาก้า และฟุกุโอะกะ จึงได้ร่วมมือกับ ททท.สำนักงาน ขอนแก่น จัดกิจกรรม TAT Japan MECA FAM Trip ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ จังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์เพื่อแนะนำพื้นที่ท่องเที่ยวใหม่ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดญี่ปุ่นผ่านกลุ่มบริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชน ลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวหลักไปจังหวัดรองกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวตรงสู่ชุมชนรวมทั้งเพื่อผลักดันสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ให้เข้าสู่กระบวนการขายของตลาดญี่ปุ่นอีกด้วย การจัดกิจกรรม TAT Japan MECA FAM Trip ครั้งนี้ นอกจากจะได้สำรวจแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการแล้ว ยังมีการบรรยายสถานการณ์ตลาดท่องเที่ยวญี่ปุ่นให้แก่ผู้ประกอบการไทยจากขอนแก่นและกาฬสินธุ์ การบรรยายแนะนำสินค้าและบริการท่องเที่ยวของขอนแก่นและกาฬสินธุ์ให้แก่บริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนจากญี่ปุ่น การจัด Casual Trade Meet เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศได้พบปะรู้จักการและปิดท้ายด้วยการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมใหม่ในกรุงเทพ ทั้งนี้มีผู้เดินทางจากประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้น 32 คนจากโตเกียว ฮอกไกโด โอซาก้า นาโกย่า และฟุกุโอกะ ประกอบด้วยบริษัทนำเที่ยว 6 ราย สื่อมวลชน 21 ราย และเจ้าหน้าที่ ททท. 5 ราย โดยคาดหวังว่าหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์จะเป็นที่รู้จักและสนใจในตลาดญี่ปุ่นมากขึ้นอาจจะนำไปสู่การคัดเลือกสินค้าด้านการท่องเที่ยวไปเสนอขายในตลาดญี่ปุ่นต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น