กกต.ขอนแก่น เตรียมจัดโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้

กกต.ขอนแก่น เตรียมจัดโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น เชิญผู้ตรวจการ กกต., ผอ.เขต กกต., กรรมการเขต, และผู้สมัคร สส.ทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ้งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ 11 กพ 2562 ที่โรงแรมอำนวยสุข อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัครและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงหลักแข่งขันในระบอบประชาธิปไตย รู้แพ้ รู้ชนะ ตระหนักถึงผลเสียของการซื้อสิทธิ ขายเสียง ลดความแตกแยกอันอาจเกิดขึ้นในสังคม ลดการร้องเรียนและการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้เป็นไปโดยสุจริตและเทียงธรรม ด้านนายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น เปิดเผยว่า การรับสมัครรับการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ของ จ.ขอนแก่น ทั้ง 10 เขต เลือกตั้งในวันที่ 4-8 ก.พ.ที่ผ่านมา ขณะนี้ กกต.ขอนแก่น ได้สรุปรายชื่อและจำนวนผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ ส่งให้กับ กกต.กลาง และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นผู้สมัคร ตามระเบียบและข้อบังคับที่ กกต.กำหนดแล้ว ซึ่ง กกต.ขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้สมัครได้ในวันที่ 15 ก.พ.นี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น