ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ หรือ PM 2.5 ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เริ่มลดลง

ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ หรือ PM 2.5 ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เริ่มลดลง ล่าสุดวัดได้เช้านี้ 89 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรนำเครื่องบิน 3 ลำ บรรทุกสารเคมีขึ้นบินทำฝนเทียมวันนี้เป็นวันแรก บรรยากาศทั่วไปในเขตเทศบาลนครขอนแก่นในวันนี้ พบว่าประชาชนบางส่วนยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งล่าสุดเช้าวันนี้วัดระดับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5.อยู่ที่ 89 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในระดับเฝ้าระวังเนื่องจากยังส่งผลต่อสุขภาพขณะที่สภาพอากาศโดยทั่วไปเริ่มมีกระแสลมพัดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ฝุ่นละอองที่ปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่ลดลง ประกอบกับทุกหน่วยงานยังคงเปิดปฎิบัติการปราบฝุ่นด้วยการระดมฉีดพ่นละอองน้ำเข้าไปในอากาศพร้อมกันทั้ง 26 อำเภอ เพื่อสลายฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องด้วย และเมื่อเวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคาราแวน จำนวน 3 ลำ บรรทุกสารเคมีขึ้นบินทำฝนเทียมแล้ว ทั้งนี้แผนการปฏิบัติการบินในวันนี้แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดหน่วยบินแรก จะทำการบินโปรยสารเคมีในพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ส่วนชุดหน่วยบินที่ 2 จะปฏิบัติการบินโปรยสารเคมีในเขตพื้นที่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้เกิดฝนตกในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ในช่วงบ่ายวันนี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น