ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือสรุปผลการปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อสลายฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือสรุปผลการปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อสลายฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ หรือ PM 2.5 ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวานนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และหากวันนี้สภาพอากาศเหมาะสมก็พร้อมเริ่มปฏิบัติการจนกว่าสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองจะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ ตามที่ จ.ขอนแก่น ได้ขอรับการสนับสนุนการทำฝนเทียมเพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ หรือ PM 2.5 จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในช่วงวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในช่วงเย็นวานนี้นักบินได้นำเครื่องบินบรรทุกสารเคมีที่ใช้ทำฝนหลวงขึ้นบินทำฝนหลวงในพื้นที่ อ.มัญจาคีรี และ อ.โคกโพธิ์ไชย และเมื่อฝนตกลงมาก็ทำให้ค่าฝุ่นละอองในอากาศลดลง วัดค่าได้ 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นายอนุชิต สุขนรินทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า การเปิดปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้ ได้ขึ้นบินในช่วงเช้าจำนวน 3 เที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย ส่งผลให้เกิดฝนตกในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ไชย อ.มัญจาคีรี อ.หนองเรือ และ อ.ชุมแพ และในช่วงเย็นได้ขึ้นบินอีก 2 เที่ยว ในพื้นที่ อ.มัญจาคีรี และ อ.โคกโพธิ์ไชย และนับจากนี้ไปหากสภาพอากาศอำนวย ก็จะทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองให้กับ จ.ขอนแก่น จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติ


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น