กรมการค้าภายในเดินสายตรวจสอบเครื่องชั่งการรับซื้อสินค้าเกษตร ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออเฉียงเหนือ

กรมการค้าภายใน ปล่อยขบวนรถบรรทุก 10 ล้อติดตั้งเครนพร้อมตุ้มน้ำหนักแบบมาตรฐาน ออกเดินสายตรวจสอบเครื่องชั่งการรับซื้อสินค้าเกษตร ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออเฉียงเหนือ 12 กพ 2562 ที่ตลาดต้นตาล ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานปล่อยขบวนรถสายตรวจสอบเครื่องชั่ง ตามโครงการตรวจสอบเครื่องชั่ง เครื่องวัดในการรับซื้อสินค้าเกษตรเพื่อรักษาความเป็นธรรมทางการค้า โดยบูรณาการสายตรวจเฉพาะกิจของกองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่งศูนย์สาขาชั่งตวงวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย รถบรรทุก 10 ล้อติดตั้งเครนพร้อมตุ้มน้ำหนักแบบมาตรฐานโดยจะออกทำการตรวจสอบการใช้เครื่องชั่งและเครื่องวัดในการซื้อขายสินค้าเกษตร ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ต่ำกว่า 500 แห่งในจุดรับซื้อสินค้าทางการเกษตรในช่วงวันที่ 12-15 ก.พ.นี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการใช้เครื่องชั่งและเครื่องวัดเป็นสื่อกลางในการซื้อขาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากซึ่งให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ เศรษฐกิจท้องถิ่นให้ประสบผลสำเร็จ เป็นการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าแก่เกษตรกรและผู้บริโภคเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น