อธิบดีกรมฝนหลวงฯ พอใจผลการปฎิบัติการปราบฝุ่นและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ภาคอีสาน

อธิบดีกรมฝนหลวงฯ พอใจผลการปฎิบัติการปราบฝุ่นและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ภาคอีสาน พร้อมเดินหน้าปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่อง เร่งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการเกิดฝุ่นละอองและเตือนภัยแล้งนำร่องที่ จ.ขอนแก่น ที่สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการอาสาสมัครฝนหลวงภาคสนับสนุน โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย,ผู้แทนภาคการเกษตรเข้าร่วมสัมมนา นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ผลจากการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ขอนแก่นและ จ.เลย พบว่าหลังจากที่มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ ที่ จ.ขอนแก่นในช่วงวันที่ 10 – 15 ก.พ. คณะทำงานได้ปฏิบัติการทำฝนหลวงด้วยเครื่องบินขนาดเล็กจำนวน 3 ลำ พบว่ามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ ขอนแก่นลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ จ.เลย ได้เกิดฝนตกจนทำให้การดับไฟป่าประสบผลสำเร็จได้ในหลายจุด อีกทั้งยังมีผลดีต่อเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วย นายสุรสีห์ กล่าวต่ออีกว่า วันนี้กรมฝนหลวงฯ ได้ประสานความร่วมมือร่วมกับกรมชลประทานในการ สร้างเครือข่ายอาสาสมัครภาคสนับสนุน เพื่อร่วมมือกันแบบบูรณาการให้การปฏิบัติการทำฝนหลวงทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและภัยแล้งเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรมฝนหลวงฯ ได้เลือกพื้นที่ จ.ขอนแก่นเป็นพื้นที่นำร่อง โดยนำหลักสูตรการอบรมสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สมาชิกที่ผ่านการอบรมจะสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และรายงานว่ามีพื้นที่ใดบ้างที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือในเรื่องของการทำฝนหลวงได้อย่างตรงจุด และสามารถแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้โดยทันที


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น