อธิบดีกรมฝนหลวงฯ พอใจผลการปฎิบัติการปราบฝุ่นและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ภาคอีสาน

อธิบดีกรมฝนหลวงฯ พอใจผลการปฎิบัติการปราบฝุ่นและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ภาคอีสาน พร้อมเดินหน้าปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่อง เร่งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการเกิดฝุ่นละอองและเตือนภัยแล้งนำร่องที่ จ.ขอนแก่น ที่สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการอาสาสมัครฝนหลวงภาคสนับสนุน โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย,ผู้แทนภาคการเกษตรเข้าร่วมสัมมนา นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ผลจากการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ขอนแก่นและ จ.เลย พบว่าหลังจากที่มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ ที่ จ.ขอนแก่นในช่วงวันที่ 10 – 15 ก.พ. คณะทำงานได้ปฏิบัติการทำฝนหลวงด้วยเครื่องบินขนาดเล็กจำนวน 3 ลำ พบว่ามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ ขอนแก่นลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ จ.เลย ได้เกิดฝนตกจนทำให้การดับไฟป่าประสบผลสำเร็จได้ในหลายจุด อีกทั้งยังมีผลดีต่อเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วย นายสุรสีห์ กล่าวต่ออีกว่า วันนี้กรมฝนหลวงฯ ได้ประสานความร่วมมือร่วมกับกรมชลประทานในการ สร้างเครือข่ายอาสาสมัครภาคสนับสนุน เพื่อร่วมมือกันแบบบูรณาการให้การปฏิบัติการทำฝนหลวงทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและภัยแล้งเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรมฝนหลวงฯ ได้เลือกพื้นที่ จ.ขอนแก่นเป็นพื้นที่นำร่อง โดยนำหลักสูตรการอบรมสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สมาชิกที่ผ่านการอบรมจะสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และรายงานว่ามีพื้นที่ใดบ้างที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือในเรื่องของการทำฝนหลวงได้อย่างตรงจุด และสามารถแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้โดยทันทีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น