ม.ขอนแก่น จัดงาน”บุญข้าวจี่วาเลนไทน์”

ม.ขอนแก่น จัดงาน”บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” สืบทอดวิถีชุมชนโดยการผสาน 2 วัฒนธรรมร่วมสมัยระหว่างงานบุญเดือนสามกับเทศกาลแห่งความรักได้อย่างลงตัว 14 กพ 2562 ที่บริเวณริมบึงศรีฐาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประชาชนชาวขอนแก่นจำนวนมาก ต่างพร้อมใจกันนุ่งผ้าซิ่น ผ้าโสร่ง และแต่งกายด้วยชุดไทย ร่วมทำบุญตักบาตรด้วยข้าวจี่แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องใน งาน”บุญข้าวจี้วาเลนไทน์ ประจำปี 2562″ ซึ่ง มข.ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รักษาการรองอธิการบดี มข. กล่าวว่า กิจกรรมงานบุญดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟู ที่ มข.ได้ประยุกต์ประเพณีไทยให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ เป็นการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ปรากฏเป็นรูปธรรม บุญข้าวจี่วาเลนไทน์เป็นการผนวกรวม 2 วิถีเข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “ไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่” เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมสามารถผสานหรือปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้ “คนอีสานมีชีวิตผูกพันอยู่กับความเชื่อทางศาสนา จึงมักมีประเพณีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตลอดปี เรียกว่าฮีต 12 คอง 14 โดยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน เช่น บุญข้าวจี่ นิยมจัดในราวกลางเดือนหรือปลายเดือนสาม คือ ภายหลังการทำบุญวันมาฆบูชาโดยชาวบ้านจะคัดเลือกข้าวที่ดีที่สุดนำมาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยการนำข้าวเหนียวเป็นปั้นไปปิ้งไฟด้วยเตาถ่าน นำมาตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ในขณะที่ปัจจุบัน หนุ่มสาวรุ่นใหม่ หลายคนคุ้นเคยกับวันวาเลนไทน์มากกว่าบุญข้าวจี่ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาใกล้เคียงกัน ฉะนั้นเพื่อให้คนหนุ่มสาวได้ฉลองความรักในเทศกาลวาเลนไทน์ และมีโอกาสสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสาน มข.จึงกำหนดจัดงานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ขึ้นในวันแห่งความรัก เพื่อสอดแทรกแนวคิดและตีความหมายของความรักให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและยังเป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันอีกด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น