กกต.ขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต ทั้ง 10 เขต ของจังหวัดครบแล้ว สรุปรับสมัคร 397 คนไม่รับสมัคร 18 คน

กกต.ขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต ทั้ง 10 เขต ของจังหวัดครบแล้ว สรุปรับสมัคร 397 คนไม่รับสมัคร 18 คน โดยทั้ง 18 คน สามารถมายื่นฏีกาคัดค้านได้ภายใน 7 วัน วันนี้เวปไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นและรายชื่อผู้ไม่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง ผอ.กต.เขต 1-10 ออกใบรับสมัคร (ส.ส.4/11) จำนวน 415 คนประกาศรายชื่อรับสมัคร (ส.ส.4/14) จำนวน 397 คน และประกาศรายชื่อไม่รับสมัคร (ส.ส. 4/16) จำนวน 18 คน ประกอบด้วยผู้สมัครพรรคเพื่อนไทย จำนวน 10 คน พรรคมหาชน 2 คน พรรคชาติพัฒนา 2 คน พรรคเสรีรวมไทย 2 คน พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน
พรรคแผ่นดินธรรม 1 คน กรณีที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่รับสมัครผู้ใด หรือไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็นผู้สมัคร ให้บุคคลนั้นมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลฏีกาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือวันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่ https://keep.line.me/s/pR5BOpnNVc_7pVdbtZf9fBnfqADs_RLSY12r4AcLpYo


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น