กกต.ขอนแก่น จับมือสื่อมวลชนท้องถิ่นชวนคูนล้านดอกไปออกเสียงเลือกตั้ง

กกต.ขอนแก่น จับมือสื่อมวลชนท้องถิ่นชวนคูนล้านดอกไปออกเสียงเลือกตั้ง ️วันนี้ (19 ก.พ.) เป็นวันสุดท้ายการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ที่ กกต.กำหนด โดยบันทึกข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประชาชน เลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก สถานที่และเขตเลือกตั้งที่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งในวันที่ 17 มี.ค. 2562 ด้านสำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ขอนแก่น ได้จัดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเชิญ พันเอกคณธัช ชนะกาญจน์ รอง.ผอ.กอ.รมน.ขอนแก่น และนายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต. ขอนแก่น มาให้ความรู้เกี่ยวกฏหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ผอ.กกต.ขอนแก่น เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Smart Vote ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ได้ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.ขอนแก่นคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 โดยใช้สโลแกนรณรงค์การเลือกตั้งครั้งนี้ว่า “ชวนคูนล้านดอกมาออกเสียงเลือกตั้ง”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น