กกต.ขอนแก่น จับมือสื่อมวลชนท้องถิ่นชวนคูนล้านดอกไปออกเสียงเลือกตั้ง

กกต.ขอนแก่น จับมือสื่อมวลชนท้องถิ่นชวนคูนล้านดอกไปออกเสียงเลือกตั้ง ️วันนี้ (19 ก.พ.) เป็นวันสุดท้ายการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ที่ กกต.กำหนด โดยบันทึกข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประชาชน เลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก สถานที่และเขตเลือกตั้งที่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งในวันที่ 17 มี.ค. 2562 ด้านสำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ขอนแก่น ได้จัดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเชิญ พันเอกคณธัช ชนะกาญจน์ รอง.ผอ.กอ.รมน.ขอนแก่น และนายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต. ขอนแก่น มาให้ความรู้เกี่ยวกฏหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ผอ.กกต.ขอนแก่น เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Smart Vote ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ได้ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.ขอนแก่นคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 โดยใช้สโลแกนรณรงค์การเลือกตั้งครั้งนี้ว่า “ชวนคูนล้านดอกมาออกเสียงเลือกตั้ง”


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น