อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น และองค์กรเครือข่ายการพัฒนาถวายปัจจัยสมทบสร้างพระคุ้มเมือง วัดโนนศิลา ต.นาแพง กิจกรรมธนาคารความดีร่วมสร้างพระคุ้มเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น และองค์กรเครือข่ายการพัฒนาถวายปัจจัยสมทบสร้างพระคุ้มเมือง วัดโนนศิลา ต.นาแพง กิจกรรมธนาคารความดีร่วมสร้างพระคุ้มเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด  นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประธานอำนวยการโครงการเป็นประธาน เป็นผู้แทนถวายปัจจัยจำนวน 21,945 บาท และนายปลวัชร วรรณจงคำ พัฒนาการอำเภอเลขานุการ เป็นผู้แทนถวายทองสุวรรณราชาเพื่อเททององค์พระคุ้มเมือง โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลนาแพง กำนันตำบลนาแพง คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล(กพสต.)นาแพง ผู้นำ อช.และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญในครั้งนี้ โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เป็นนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนที่มุ่งให้ข้าราชการพัฒนาชุมชน และกลุ่มองค์กรเครือข่ายทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ เสียสละ สำหรับในการดำเนินงานครั้งนี้อำเภอโคกโพธิ์ไชยมีผู้ร่วมบริจาคทำบุญเป็นเงินทั้งสิ้น 106,063 บาท และได้นำไปทำบุญ คือ ถวายพระแก้วมรกตจำลอง 2วัดๆละ 1 องค์ ร่วมสร้างพระคุ้มเมือง 1 องค์ สมทบผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และจัดตั้งเป็นกองทุนธนาคารความดีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโคกโพธิ์ ไชยต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น