อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น และองค์กรเครือข่ายการพัฒนาถวายปัจจัยสมทบสร้างพระคุ้มเมือง วัดโนนศิลา ต.นาแพง กิจกรรมธนาคารความดีร่วมสร้างพระคุ้มเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น และองค์กรเครือข่ายการพัฒนาถวายปัจจัยสมทบสร้างพระคุ้มเมือง วัดโนนศิลา ต.นาแพง กิจกรรมธนาคารความดีร่วมสร้างพระคุ้มเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด  นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประธานอำนวยการโครงการเป็นประธาน เป็นผู้แทนถวายปัจจัยจำนวน 21,945 บาท และนายปลวัชร วรรณจงคำ พัฒนาการอำเภอเลขานุการ เป็นผู้แทนถวายทองสุวรรณราชาเพื่อเททององค์พระคุ้มเมือง โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลนาแพง กำนันตำบลนาแพง คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล(กพสต.)นาแพง ผู้นำ อช.และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญในครั้งนี้ โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เป็นนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนที่มุ่งให้ข้าราชการพัฒนาชุมชน และกลุ่มองค์กรเครือข่ายทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ เสียสละ สำหรับในการดำเนินงานครั้งนี้อำเภอโคกโพธิ์ไชยมีผู้ร่วมบริจาคทำบุญเป็นเงินทั้งสิ้น 106,063 บาท และได้นำไปทำบุญ คือ ถวายพระแก้วมรกตจำลอง 2วัดๆละ 1 องค์ ร่วมสร้างพระคุ้มเมือง 1 องค์ สมทบผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และจัดตั้งเป็นกองทุนธนาคารความดีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโคกโพธิ์ ไชยต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น