อสมท ร่วมกับ อตก เคหะ กกท จัดงานสภากาแฟรัฐวิสาหกิจ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท ขอนแก่น ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น ได้จัดงานสภากาแฟชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 / 2562 โดยครั้งแรกได้จัดที่ อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยครั้งนี้มีหน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ 4 หน่วยงาน คือ กกท อตก การเคหะ และ อสมท นายวิทูรย์ พึ่งสาย ผู้จัดการ ธกส ขอนแก่น (รองประธานชมชมรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น) เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดขอนแก่น ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจ/กิจกรรมของหน่วยงานตนเอง ให้กับหน่วยงานอื่นได้รับทราบ ซึ่ง ภายในงาน ได้มีผู้บริหารหน่วยงาน ที่ได้มาปฎฑิบัติหน้าที่ ในจังหวัดขอนแก่น มาแนะนำ หน่วยงาน คือ นายคณิต ปัญติโย ผู้จัดการเขต 10 SME BANK จากนั้นมีหน่วยงานขึ้นมาประชาสัมพันธ์ ภารกิจ กิจกรรมของหน่วยงาน เช่น ไปรษณีย์ไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลาม เป็นต้น จากนั้นมีพิธีมอบของที่ระลึก จากหน่วยงานเจ้าภาพ มี นายสุขุม กาญจนะกัณโห นายสมโชค บุษราคัม จาก อสมท นายสายัณห์ มัครมย์ จาก กกท นางสารภี กลั่นน้ำทิพย์ จาก อตก และนายชัยณรงค์ วิชัยธรรม จาก เคหะ เป็นผู้มอบของที่ระลึก และมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และมอบธงให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไป คือ รฟท การรถไฟแห่งประเทศไทยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น