ขอนแก่น เผชิญภัยแล้งที่รุนแรงหนักสุดรอบ 20 ปี

จ.ขอนแก่น กำลังเผชิญกับภัยแล้งที่รุนแรงหนักสุดรอบ 20 ปี ผวจ.ขอความร่วมมือชาวประมงหยุดเลี้ยงปลาในกระชัง เกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งของ จ.ขอนแก่น ปีนี้มาเร็วมากและหนักสุดในรอบ 20 ปี จากการตรวจสอบปริมาณน้ำเก็บกักภายในเขื่อนอุบลรัตน์มีอยู่ที่ประมาณร้อยละ 28 ของความจุอ่าง ถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก โดยขณะนี้ได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เริ่มสูบน้ำเพื่อกักเก็บไว้ในหนองน้ำสาธารณะให้มีน้ำใช้เพียงพอ หรือเก็บให้ได้มากที่สุด โดยให้สูบจากลำน้ำชี และลำน้ำพองเป็นหลัก พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนของการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ มีการออกสำรวจแหล่งน้ำบาดาลหรือแหล่งน้ำต่างๆ ทำฝาย หรือล้างทำความสะอาดประปาหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือกับประชาชน ขอให้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด พร้อมแจ้งเตือนผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำพอง ขอความร่วมมือให้เกษตรกรหยุดเลี้ยงปลาในกระชังโดยเด็ดขาด และเกษตรกรต้องปลูกพืชระยะสั้น เพื่อทำให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น