องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งปีนี้รุนแรงสุดในรอบ 20 ปี

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งปีนี้รุนแรงสุดในรอบ 20 ปี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ภัยแล้งในภาพรวม เนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น มีปริมาณน้อย คล้ายกับสถานการณ์เมื่อปี 2559 โดยเฉพาะที่เขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ก.พ.62 มีน้ำเหลือเพียง 123 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 28 ของความจุ โดยเป็นน้ำที่สามารถนำมาใช้ได้จริง 75 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรัง งดเลี้ยงปลากระชัง รวมถึงการรณรงค์ประหยัดน้ำประหยัดไฟ เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดหน้าแล้งนี้ ทั้งนี้องคมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ประชาชน ทั้งในด้านการเกษตร ตลอดจนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตลอดช่วงหน้าแล้งนี้


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น