วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ศูนย์ประชุและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) อ.เมืองขอนแก่น พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานปิดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 4 (E-SAN INDUSTRIAL FAIR 2019) และปาฐกถาเรื่อง SMART CITY โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และนายทรงศักดิ์ ทองไทย ประสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ทั้งนี้งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่4 ซึ่งเป็นการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี สินค้าและบริการ ต่างๆของแต่ละอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟแวร์และเทคโนโลยี ร่วมกว่า 300 บูท รวมไปถึงเครื่องจักรกลใหญ่ในอุตสาหกรรมหนัก ก็นำมาแสดงอยู่หน้าศูนย์ประชุม ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น