กระทรวงทรัพยฯ จัดงานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ฯภาคอีสาน

งานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือนภาคอีสาน
1 มีนาคม 2562 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่าคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมจัดงานจาก20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและส่วนกลาง งานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการจากภาครัฐ และเกิดความรู้ ความเข้าใจ ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปฏิรูป และให้ประชาชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง จากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ มีการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ จัดตั้งจุดบริการคลินิก ทส. เพื่อให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนในการให้บริการของหน่วยงาน ทส.ด้านต่างๆ เช่น เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม เรื่องไฟป่า การบริหารจัดการน้ำ แจ้งการพบเห็นการลักลอบการทำร้ายสัตว์ป่า การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า การแก้ไขกฎหมายมาตรา ๗ และกฎหมายป่าชุมชน การลงทะเบียนสวนป่า ๔.๐ และให้คนที่อาศัยอยู่ในป่าช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพื้นที่ป่าไม้ พร้อมทั้งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ให้กับประชาชน ในเรื่องการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงานนี้มีการแจกต้นไม้ให้กับผู้มาร่วมงานนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่ป่าในชุมชนอีกเป็นหมื่นต้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น