ขอนแก่น แล้งหนักเริ่มแจกจ่ายน้ำแล้ว

วันที่ 7 มี.ค. 2562 นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ณ อ่างเก็บน้ำกกม่วง บ้านดอนหัน ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง ซึ่งมีพื้นที่ 300 ไร่ ซึ่งมีปริมาณน้ำอยู่ในอ่างเก็บน้ำน้อยมาก โดยได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น และชลประทานขอนแก่น นำรถบรรทุกน้ำที่บรรจุน้ำ จำนวน 10,000 ลิตร จำนวน 5 คันรถ นำน้ำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยแล้งที่หมู่บ้านดอนหัน หมู่ 6 และหมู่ 10 ให้มีน้ำกิน น้ำใช้ เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ได้นำน้ำใส่ในถังกลางหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้มาเอาน้ำในถังกลางอย่างต่อเนื่อง
  นายสมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ จ.ขอนแก่น สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีไม่ถึง 30 % และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก 14 แห่งก็เหลือน้ำไม่มาก ทำให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ จ.ขอนแก่น ต้องบริหารจัดการน้ำในช่วงประชาชนประสบภัยแล้งให้มีน้ำกิน น้ำใช้ และให้เกษตรกรงดการปลูกข้าวนาปรัง โดยปลูกพืชระยะสั้นแทน โดยผู้ว่าฯได้ยืนยัน ชาวขอนแก่นต้องมีกินน้ำใช้ของประชาชนต้องไม่ขาดแคลนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น