ขอนแก่น เปิดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า ครั้งที่ 3

12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.09 น. ณ มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ จังหวัดขอนแก่น   นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  เปิดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า ครั้งที่ 3    โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์   นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดป้ายงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ครั้งที่ 3 และพิธีอัญเชิญกระถางธูปทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เข้าประดิษฐาน ณ มณฑลพิธี   มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ (โป้ยเซียน) ร่วมกับมูลนิธิสมาคมในเครือสมาคมพุทธมามก-สงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย และสาธุชนผู้ใจบุญจังหวัดขอนแก่น จัดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า ครั้งที่ 3 ระหว่าง วันที่12   มีนาคมถึง 29เมษายน พ.ศ.2562 (รวม49วัน) นำโดยนายชัยสิทธิ์ สิทธิอมรพร ประธานมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ พร้อมคณะกรรมการฯ สำหรับพิธีเปิดโอ่งน้ำมนต์และพิธีเคลื่อนขบวนสู่สุสานมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ (สุสานบ้านสะอาด) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. มีแผนที่เส้นทางขบวนแห่ จากมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศไปยัง สุสานมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศบ้านสะอาด  ทั้งนี้มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ ร่วมกับ มูลนิธิ สมาคม ในเครือสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยและสาธุชนผู้ใจบุญจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2562 – วันที่ 29 เมษายน 2562 รวม 49 วัน เพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตไร้ญาติที่ฝังอยู่ใต้ดินมาประกอบพิธีทางศาสนา ส่งวิญญาณให้ไปสู่สุคติต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น