จนท การประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

จนท การประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดกู่ประภาชัย ต.บัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง พบว่าน้ำมีคุณภาพดี และพร้อมที่จะนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำเจ้าหน้าที่ กปภ.เขต 6 และสายงานผลิต กปภ.สาขาขอนแก่นลงพื้นที่ไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพภายในวัดกู่ประภาชัย ต.บัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น โบราณสถานปรางค์กู่ประภาชัย ซึ่งเป็นที่ตั่งของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) ที่ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในพื้นที่ของสำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น กรมศิลปากร เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อศักดิ์สิทธิ์ เตรียมใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพบว่าน้ำมีคุณภาพดี และพร้อมที่จะนำไปใช้ในพระราชพิธี สำหรับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) สภาพปัจจุบันเป็นสระรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 11 เมตรยาว 21.9 เมตรผนังขอบสระทั้ง 4 ด้านเรียงด้วยศิลาแลงเป็นขั้นบันไดลงไปบรรจบพื้นสระ ส่วนพื้นสระเป็นดินธรรมชาติที่มีตาน้ำซึมมีน้ำตลอดทั้งปี นับเป็นหนึ่งในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะมีการอัญเชิญน้ำจากสระไปใช้สำหรับพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2530 และพระราชพิธีมหามงคลพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี พ.ศ. 2554 ของรัชกาลที่ 9 เป็นต้น


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น