ขอนแก่นเปิดสถานีขนส่งอัจฉริยะ นำระบบนวัตกรรม 4.0 มาใช้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้
14 มีนาคม 2562 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นได้นำระบบนวัตกรรม 4.0 สถานีขนส่งผู้โดยสารอัจฉริยะมาสร้างความสุข และความปลอดภัยทั่วหล้า ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจตลอดการเดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยในการเดินทาง โดยให้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 และเครือข่ายกลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ มีจังหวัดร้อยเอ็ด สารคาม กาฬสินธุ์และขอนแก่น จำนวน 12 สถานีขนส่งที่ดำเนินการติดตั้งระบบสถานีขนส่งผู้โดยสารอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยให้ผู้โดยสารรู้เวลาที่รถเข้าออกสถานีอย่างตรงเวลา รวดเร็วและสะดวก ช่วยให้การบริหารผู้โดยสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ข้อมูลการเดินรถเข้าออกสถานีทั้งหมด จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบเซิร์ฟเวอร์เพื่อสรุปเป็นสถิติและนำมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา ด้านพนักงานขับรถโดยสาร ก็มีเครื่องทดสอบความพร้อมทางด้านร่างกาย ซึ่งเป็นระบบดิจิตอลที่มีความทันสมัย ประกอบด้วย ระบบสแกนบัตรใบขับขี่รถโดยสารแสดงตัวตน เครื่องตรวจวัดชีพจร เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เครื่องทดสอบปฏิกิริยาการเหยียบเบรค ซึ่งพนักงานขับรถทุกคนต้องผ่านการทดสอบ และหากพนักงานขับรถไม่ผ่านการทดสอบ ระบบจะส่งผลไปยังนายสถานีและต้นสังกัดของพนักงานขับรถ เพื่อเปลี่ยนพนักงานขับรถหรือดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทันที.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น