ผวจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยานการเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขต

ผวจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยานการเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตที่หน่วยเลือกตั้งกลางสนามกีฬากลางจังหวัด ขณะที่ ผอ.กตต.ขอนแก่น เตือนผู้มาใช้สิทธิ์อย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยเฉพาะการถ่ายภาพบัตรลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง 17 มีนาคม 2562 ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมคณะร่วมเป็นสักขีพยานการเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งเป็นเขตที่มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 21,000 คน มากที่สุดของจังหวัด ใช้สนามกีฬากลาง อบจ.ขอนแก่น เป็นสถานที่ลงคะแนน แบ่งเป็น 27 หน่วยเลือกตั้ง เปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ให้ได้รับความสะดวกมากที่สุด ในส่วนของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ทาง กกต.ขอนแก่น ได้มีการอบรมและซักซ้อมทำความเข้าใจหมดแล้ว มั่นใจว่าจะสามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ด้านนายอภินันท์ จันทร์ อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า ภาพรวมการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งนอกเขตล่วงหน้า จ.ขอนแก่น ซึ่งมีทั้งหมด 10 เขต มีความพร้อมในทุกส่วน แต่สิ่งที่กังวลใจมากที่สุดคือเรื่องสภาพอากาศ เพราะตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดขอนแก่น ในระยะนี้อาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ เพราะหากเกิดลมพายุ อาจจะสร้างความเสียหายให้กับเต๊นท์และอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการลงคะแนน พร้อมกันนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่จะออกมาใช้สิทธิ์อย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เช่น การฉีกบัตรลงคะแนน และการใช้โทรศัพท์มือถือมาเซลฟี่หรือถ่ายภาพบัตรลงคะแนนเลือกตั้งในคูหา เพราะอาจจะเข้าข่ายทำผิดกฎหมายเลือกตั้งได้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น