เทศบาลนครขอนแก่นรับแทรมน้อยจากญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

แทรมน้อยจากญี่ปุ่นมาถึงขอนแก่นแล้ว เทศบาลนครขอนแก่นรับแทรมน้อยจากญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ศาลหลักเมืองขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีฯ ประชาชน,พี่น้องชุมชนฯ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับแทรมน้อยจากญี่ปุ่น ในครั้งนี้ด้ ทั้งนี้แทรมน้อยนี้ ได้รับมอบจากเทศบาลฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมอบให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ในโครงการพัฒนาทดลองระบบรางและต้นแบบรถแทรมขนาดเท่าของจริง โดยจะมีการตั้งโชว์ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จนถึงปลายเดือนมีนาคม ต่อจากนั้นจะมอบให้กับ เทคโนราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินการศึกษาเพื่อทดลองใช้ที่รอบบึงแก่นนคร ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งจะต้องเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แทรมน้อยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาการและสร้างความคุ้นเคยให้กับชาวขอนแก่นในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น