เทศบาลนครขอนแก่นเตรียมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ขอนแก่นรวมใจเทิดไท้องค์ราชา

เทศบาลนครขอนแก่นเตรียมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ขอนแก่นรวมใจเทิดไท้องค์ราชา นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ชาวขอนแก่นรวมใจเทิดไท้องค์ราชา” เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักพระราชวังได้เผยแพร่ประกาศให้มีการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 และในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัดให้มีกิจกรรม “ชาวขอนแก่นรวมใจเทิดไท้องค์ราชา” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ อาทิ กิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ 20 วัด กิจกรรมทำบุญ 5 ศาสนา กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร กิจกรรมประดับตกแต่งเมือง กิจกรรมจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมมหกรรมสุขภาพเทิดไท้องค์ราชา และกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนั้น เทศบาลนครขอนแก่นยังได้เตรียมความพร้อมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีพลีกรรมตักน้ำ ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ ปรางค์กู่ประภาชัย วัดกู่ประภาชัย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง พิธีทำน้ำอภิเษก วันที่ 8 เมษายน 2562 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันที่ 9เมษายน 2562 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง และพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น