ไปรษณีย์ไทยขนส่งบัตรเลือกตั้ง ขอนแก่นพร้อม

เจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทย ขนส่งบัตรเลือกตั้งนอกเขตมามอบให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น เขต 1 เรียบร้อยแล้ว โดยทางคณะกรรมการได้ช่วยกันตรวจสอบและนับจำนวนให้ครบตามจำนวน 23 มีนาคม 2562 ที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งใช้เป็นสถานที่สำหรับนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 1 จังหวัดขอนแก่น มีเจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์ไทย นำบัตรเลือกตั้งนอกเขตบรรทุกใส่รถขนส่งไปรษณีย์มามอบให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น เขต 1 จำนวน 9,184 ซอง แบ่งเป็นบัตรเลือกตั้งนอกเขตการเลือกตั้งในราชอาณาจักรจำนวน 8,412 ซอง และ บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจำนวน 772 ซอง โดยทางคณะกรรมการได้ช่วยกันตรวจสอบและนับจำนวนให้ครบตามจำนวนที่ทางเจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์แจ้งมา และจะทำการตรวจสอบหน้าซองทุกซอง ว่ามีบัตรเลือกตั้งของเขตอื่นปะปนมาด้วยหรือไม่ หากพบก็จะนำส่งคืนไปยังหน่วยเลือกตั้งเขตนั้นๆ ตามขั้นตอนของไปรษณีย์ไทย ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบซองบัตรเลือกตั้งเขตอื่นปะปนมาแต่อย่างใดเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น