ขอนแก่นรับมอบรถแทรม จากประเทศญี่ปุ่น

25 มีนาคม 2562 ที่ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น   Mr.Tomoaki Goto ประธานบริษัท Exedy Friction Material จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น  ส่งมอบรถแทรม(Tram)  จำกัด ให้กับ เทศบาลนครขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อพัฒนาห้องทดลองระบบราง และต้นแบบรถแทรมขนาดเท่าของจริง โดยมี ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อ.ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม           คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย จากบริษัทพัฒนาเมืองขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบรถแทรมครั้งนี้    แทรมน้อยเกิดจากความร่วมมือและการพูดคุยประสานงานระหว่าง มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น  และภาคเอกชน โดยมี วัตถุประสงค์้เพื่อเป็นห้องทดลองการเรียนวิศวกรรมระบบรางของจริงในไทย เน้นการเรียนการสอน และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาเรื่องระบบราง และยังต้องการให้แทรมน้อยสร้างการเรียนรู้การรับรู้ ของพี่น้องประชาชนในภาคอีสาน ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการใช้ระบบรางการขนส่งสาธารณะ และเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป  Mr.Tomoaki Goto ได้กล่าวถึงความเป็นมาและประวัติรถแทรม  ที่ถูกใช้งานที่เมืองฮิโรชิมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแห่งหนึ่งในญี่ปุน  และ มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนมากถึง 13 ล้านคนต่อปี และยังมีข้อเด่นคือเป็นเมืองที่มีรถรางวิ่งมากที่สุดในญี่ปุ่น   ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่น ต้องการสร้าง นคร ขอนแก่นให้มีความสะดวกสบายในการสัญจร รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมและแหล่งเรียนรู้ด้านระบบราง ตามยุทธศาสตร์ รางสร้างเมืองเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น