รฟท ขอนแก่น จัดงานสภากาแฟรัฐวิสาหกิจ

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ สถานีรถไฟ ขอนแก่น  ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น ได้จัดงานสภากาแฟชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 / 2562 โดยครั้งนี้มี การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัด   นายวีระ ไพรสิงห์ขร  หน.ไปรษณีย์  ขอนแก่น ประธานชมชมรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น    เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดขอนแก่น ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจ/กิจกรรมของหน่วยงานตนเอง ให้กับหน่วยงานอื่นได้รับทราบ ซึ่ง ภายในงาน ได้มีผู้บริหารหน่วยงาน ที่ได้มาปฎิบัติหน้าที่ ในจังหวัดขอนแก่น มาแนะนำ หน่วยงาน คือ นายวินิจ  วงศ์วโรฬาร  หน.สำนักงาน อสค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นมีหน่วยงานขึ้นมาประชาสัมพันธ์ ภารกิจ กิจกรรมของหน่วยงาน เช่น ไปรษณีย์ไทย ธนาคารออมสิน   เป็นต้น จากนั้นมีพิธีมอบของที่ระลึก จากหน่วยงานเจ้าภาพ  มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และมอบธงให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไป คือบริษัทไปรษณีย์ไทยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น