ขอนแก่น เตรียมซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

จ.ขอนแก่น เตรียมซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามขั้นตอนมากที่สุด นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จ.ขอนแก่น จะมีการซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามขั้นตอนที่กำหนด ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์(บาราย)โบราณสถานภายในวัดกู่ประภาชัย ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง เริ่มตั้งแต่พิธีถวายราชสักการะ พิธีพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีอ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ และพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาคร การเชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำ เพื่อให้การจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกขั้นตอน สำหรับฤกษ์เวลาตักน้ำจริงคือเวลา 11.52 – 12.38 น. วันที่ 6 เมษายน 2562 โดยมี ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีและจะมีการเชิญขันน้ำสาครพร้อมที่ตักน้ำขึ้นขบวนรถยนต์ไปยังพระมหาธาตุแก่นครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระมหาธาตุแก่นครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวง และวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. จัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระมหาธาตุแก่นครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวง ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนสวมชุดสุภาพโทนสีเหลือง ข้าราชการพลเรือน เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก ข้าราชการทหาร ตำรวจ เครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพร้อมกระบี่ ถุงมือ ประชาชนทั่วไป ชุดสภาพโทนสีเหลือง ร่วมพิธีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น