ขอนแก่น เตรียมส่งเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่เครื่องแรกของไทยช่วยชาว เชียงใหม่

จ.ขอนแก่น เตรียมส่งเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่เครื่องแรกของไทยไปช่วยฟอกอากาศให้กับชาว จ.เชียงใหม่ ผวจ.เผย เป็นนวัตกรรมจากการคิดค้นของทีมวิศวกรจิตอาสาชาวไทย กลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงานเพื่อการจัดการภัยพิบัติ ชาว จ.ขอนแก่น ที่ได้ทำการประดิษฐเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่สำหรับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 หรือที่เรียกว่า (JET VENTURI SCRUBBER ERIG 02) เตรียมการออกเดินทางจากจาก จ.ขอนแก่น ไปที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อนำเครื่องฟอกอากาศไปช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือของไทยในขณะนี้ นายศรัญย์ อินทรกำแหง วิศวกรผู้ทำการก่อสร้าง กล่าวว่า ได้ร่วมกับเพื่อวิศวกรจิตอาสาใน จ.ขอนแก่น ทำการประดิษฐ์เครื่อง JET VENTURI SCRUBBER ERIG 02 โดยมีจุดเด่น คือ สามารถเคลื่อนย้ายไปทำการติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตัวเครื่องสูงประมาณ 3 เมตร มีระบบการทำงานเป็นการดูดเอาอากาศที่มีฝุ่นละอองปะปนมาดักไว้ แล้วปล่อยให้อากาศที่บริสุทธิ์กลับออกไป โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ด้านบนเป็นตัวดูดอากาศในจุดที่นำไปติดตั้ง จากนั้นผ่านเข้าสู่ระบบที่ 2 คือระบบบำบัดด้วยพัดลมและระบบน้ำเพื่อทำการสลายฝุ่นละอองด้วยหลักวิศวกรรม และส่วนที่ 3 คือบริเวณด้านล่าง คือส่วนที่ปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกไปและส่วนจัดเก็บตะกอนและน้ำเสีย ใช้งบประมาณในการสร้างประมาณ 400,000 บาท ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้จะออกเดินทางจาก จ.ขอนแก่น ในวันที่ 5 เม.ย. เพื่อไปสนับสนุนการแก้ปัญหาฝุ่นละอองให้กับชาว จ.เชียงใหม่ โดยจะช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ขึ้นได้ 700,000 ลูกบาศก์คิวต่อวัน ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ที่มีการติดตั้งแบตเตอรี่สำรองกระแสไฟฟ้าไว้พร้อมใช้งานได้ทุกเวลา สามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่และหากแบตเตอรี่หมดก็ยังมีระบบใช้กระแสไฟฟ้าทั่วไปได้อีกด้วย และที่สำคัญ เครื่องฟอกอากาศเคลื่อนที่ตัวนี้ยังมีการติดตั้งระบบน้ำแบบหมุนเวียนเพื่อใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด นับเป็นเครื่องฟอกอากาศที่คืนอากาศบริสุทธิ์ต้นแบบเครื่องแรกของไทยที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยเกิดจากความร่วมมือของภาคเอกชนและภาคประชาชนที่มีจิตเป็นกุศล เป็นจิตอาสาที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม อย่างไรก็ตามในขั้นตอนของการเดินทางนั้น ทางจังหวัดได้ประสานงานร่วม ปภ.ในการสนับสนุนการลำเลียงขนส่งเครื่องฟอกอากาศดังกล่าว รวมทั้งการประสานงานร่วม จ.เชียงใหม่ ในการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฝุ่นละอองให้กับชาวเชียงใหม่ต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น