กกต.ขอนแก่น ใช้สถานที่กลางนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ใน 2 หน่วย

กกต.ขอนแก่น สั่งตั้งเจ้าหน้าที่นับคะแนนชุดใหม่ ใช้สถานที่กลางนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ใน 2 หน่วยเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 3 ตามมติ กกต. คาดจัดการนับคะแนนได้หลังสงกรานต์ พร้อมเชิญผู้สมัครทุกคนมาร่วมสังเกตการณ์ในทุกขั้นตอน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น นายอภินันทน์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น ตรวจสอบห้องนิรภัยสำหรับการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมการจัดการนับคะแนนใหม่ตามคำสั่งของ กกต.กลาง ที่ ให้ กกต.ขอนแก่น ทำการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง และหน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า ได้มีการหารือร่วมกันกับ ประธาน กกต.เขต 3 ในเบื้องต้นเพื่อเตรียมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ใน 2 หน่วยเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว โดย กต.เขต 3 มีความพร้อมในการจัดการนับคะแนนเลือกตั้งทันทีที่คำสั่งจาก กกต.กลาง ส่งมาถึง กกต.ขอนแก่น ก็จะมีการประชุมคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายเพื่อเตรียมการนับคะแนนใหม่ทันที ทั้งนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ใน 2 หน่วยเลือกตั้งนี้นั้นคาดว่าจะเป็นช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ ไม่เกินวันที่ 19 เม.ย. ในการนับคะแนนใหม่ จะทำการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้งนี้ใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 5 คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน รวมทั้งหมด 7 คน โดยจะเป็นเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ทั้งหมด อีกทั้งสถานที่ของการนับคะแนนนั้นจะใช้สถานที่ในการนับคะแนนกลาง โดยคาดว่าจะใช้ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำพอง คาดว่าจะใช้เวลาในการนับคะแนนประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเปิดให้ผู้สมัคร ส.ส. ในเขตเลือกตั้งที่ 3 รวมทั้งหมด 38 คน รวมทั้งผู้นำชุมชน ในหน่วยเลือกตั้งทั้ง 2 แห่งนี้ มาร่วมสังเกตการณ์ด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น