ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562  นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานเปิดงาน วันสงกรานต์ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดบ้านให้ หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ์ ผู้ปกครองเด็ก  เยี่ยมชม กิจกรรม การดำเนินงานของศูนย์ฯ  และได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์     โดยมีผู้รับบริการ และผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ มาร่วมงาน  กว่า 60 คน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อ ให้บุคคลออทิสติกได้มีโอกาสร่วม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  ส่งเสริมทักษะทางด้านสังคมให้กับบุคคลออทิสติก และเพื่อให้บุคคลออทิสติกได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม โดยบรรยากาศของงานมีการแสดงของผู้รับบริการ   และจากศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ขอนแก่น รวมทั้งมีการรดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ การขอพรจากผู้สูงอายุ   การละเล่นเช่นการแข่งชักคะเย้อ และมีการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีผู้ปกครอง ได้ร่วมกันออกร้านอาหารเพื่อบริการกับผู้มาร่วมงาน  เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น