ขอนแก่นเปิดศูนย์อาชีวะอาสาช่วยประชาชนและศูนย์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต

จ.ขอนแก่นเปิดศูนย์อาชีวะอาสาช่วยประชาชนและศูนย์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น เปิดโครงการจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 ณ ศูนย์บริการหน้าสวนสาธารณะประตูเมือง ถ.มิตรภาพ อ.เมือง เพื่อให้บริการตรวจเช็ครถให้กับผู้ที่สัญจรบนเส้นทาง ถ.มิตรภาพในช่วงวันหยุดยาว เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์มีการใช้รถใช้ถนนของประชาชนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่งผลทำให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนน บนทางหลวงสายต่างๆ มีจำนวนมากและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ได้เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ จึงตั้งจุดบริการอาชีวะอาสาถนนมิตรภาพ หน้าสวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2562 จำนวน 7 วัน เพื่อช่วยเหลือและให้บริการบรรเทาความเดือดร้อน ลดปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนที่สัญจรไปมาเพื่ออำนวยการความปลอดภัยทางถนน ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น