ขอนแก่นเปิดศูนย์อาชีวะอาสาช่วยประชาชนและศูนย์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต

จ.ขอนแก่นเปิดศูนย์อาชีวะอาสาช่วยประชาชนและศูนย์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น เปิดโครงการจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 ณ ศูนย์บริการหน้าสวนสาธารณะประตูเมือง ถ.มิตรภาพ อ.เมือง เพื่อให้บริการตรวจเช็ครถให้กับผู้ที่สัญจรบนเส้นทาง ถ.มิตรภาพในช่วงวันหยุดยาว เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์มีการใช้รถใช้ถนนของประชาชนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่งผลทำให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนน บนทางหลวงสายต่างๆ มีจำนวนมากและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ได้เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ จึงตั้งจุดบริการอาชีวะอาสาถนนมิตรภาพ หน้าสวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2562 จำนวน 7 วัน เพื่อช่วยเหลือและให้บริการบรรเทาความเดือดร้อน ลดปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนที่สัญจรไปมาเพื่ออำนวยการความปลอดภัยทางถนน ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น