ชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยว เข้ากราบสักการะและสรงน้ำขอพระพุทธพระลับ พระพุทธรูปประจำจังหวัดขอนแก่น

ชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยว เข้ากราบสักการะและสรงน้ำขอพระพุทธพระลับ พระพุทธรูปประจำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดธาตุ พระอารามหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย 12 เมษายน 2562 ที่วัดธาตุพระอารามหลวง ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติพาครอบครัวเดินทางมากราบสักการะ ขอพรพระพุทธพระลับ พระพุทธรูปประจำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว เนื่องในวันปีใหม่ไทยโดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสงกรานต์ประจำปี 2562 เทศบาลนครขอนแก่น
โดยนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสรงน้ำเจดีย์พระธาตุนครเดิม กิจกรรมตบประทาย หรือการก่อกองทรายภายในวัด เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวขอนแก่น และเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ขณะที่นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ในปีนี้เทศบาลนครขอนแก่นจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว โดยในช่วงบ่ายวันนี้จะมีกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดที่บริเวณเกาะวัฒนธรรมศาลหลักเมืองขอนแก่น รวมถึงกิจกรรมต่างๆ กว่า 20 เวที บนถนนข้าวเหนียวตลอดเส้นทางกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจซึ่งเทศบาลขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวมาช่วยกันสร้างบรรยากาศของสงกรานต์ปลอดเหล้า และเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำสถิติคลื่นมนุษย์ที่ยาวที่สุดในโลกทุกวันในเวลา 19.00 น. วันที่ 13 ถึง 15 เมษายนนี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น