ชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยว เข้ากราบสักการะและสรงน้ำขอพระพุทธพระลับ พระพุทธรูปประจำจังหวัดขอนแก่น

ชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยว เข้ากราบสักการะและสรงน้ำขอพระพุทธพระลับ พระพุทธรูปประจำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดธาตุ พระอารามหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย 12 เมษายน 2562 ที่วัดธาตุพระอารามหลวง ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติพาครอบครัวเดินทางมากราบสักการะ ขอพรพระพุทธพระลับ พระพุทธรูปประจำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว เนื่องในวันปีใหม่ไทยโดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสงกรานต์ประจำปี 2562 เทศบาลนครขอนแก่น
โดยนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสรงน้ำเจดีย์พระธาตุนครเดิม กิจกรรมตบประทาย หรือการก่อกองทรายภายในวัด เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวขอนแก่น และเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ขณะที่นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ในปีนี้เทศบาลนครขอนแก่นจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว โดยในช่วงบ่ายวันนี้จะมีกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดที่บริเวณเกาะวัฒนธรรมศาลหลักเมืองขอนแก่น รวมถึงกิจกรรมต่างๆ กว่า 20 เวที บนถนนข้าวเหนียวตลอดเส้นทางกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจซึ่งเทศบาลขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวมาช่วยกันสร้างบรรยากาศของสงกรานต์ปลอดเหล้า และเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำสถิติคลื่นมนุษย์ที่ยาวที่สุดในโลกทุกวันในเวลา 19.00 น. วันที่ 13 ถึง 15 เมษายนนี้


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น